พบ 9 ชุดข้อมูล

แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง กลุ่ม: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).