พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: 2563 จังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).