พบ 12 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน กลุ่ม: สถิติประชากร หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง ตำบล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).