พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ระบบงานสารสนเทศสถิติ สถิติประชากร หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง จำนวนครัวเรือน หมู่บ้าน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).