พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ระบบงานสารสนเทศสถิติ องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน รูปแบบ: PDF หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง จำนวนประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).