พบ 2 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลพื้นที่การปกครอง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รูปแบบ: XLSX หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).