พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติประชากร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ รูปแบบ: text แท็ค: เขตพื้นที่ 2563 หมู่บ้าน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).