พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: เขตพื้นที่ จำนวนครัวเรือน หมู่บ้าน กลุ่ม: สถิติประชากร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ รูปแบบ: text

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).