พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JSON ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ตำบล หมู่บ้าน รายเดือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).