พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลพื้นที่การปกครอง ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง ทะเลสาบ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).