พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: text ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ตำบล จำนวนประชากร เขตพื้นที่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).