พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: text ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: เขตพื้นที่ จำนวนประชากร ตำบล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).