พบ 3 ชุดข้อมูล

แท็ค: ตำบล หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รูปแบบ: JSON

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).