ไม่พบชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: https-multi-dopa-go-th-tspd-news-cate9-view166 ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง Table

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).