พบ 14 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติประชากร แท็ค: เขตพื้นที่ จำนวนประชากร เขตพื้นที่การปกครอง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).