พบ 4 ชุดข้อมูล

แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง Dashboard หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: ระบบงานสารสนเทศสถิติ รูปแบบ: database

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).