พบ 4 ชุดข้อมูล

แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง Dashboard ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ กลุ่ม: ระบบงานสารสนเทศสถิติ รูปแบบ: database

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).