พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ระบบงานสารสนเทศสถิติ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง รูปแบบ: XLSX หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).