พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง รูปแบบ: PDF กลุ่ม: ระบบงานสารสนเทศสถิติ สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).