พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน รูปแบบ: text ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ แท็ค: เขตพื้นที่ อำเภอ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).