พบ 4 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: database ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ แท็ค: เขตพื้นที่ Dashboard จำนวนประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).