พบ 6 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: สถิติประชากร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ช่วงอายุ หมู่บ้าน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).