พบ 4 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: สถิติประชากร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ตำบล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).