ไม่พบชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: www-bora-dopa-go-th กลุ่ม: https-multi-dopa-go-th-tspd-news-cate9-view166 ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: 2563 จังหวัด จำนวนครัวเรือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).