พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน กลุ่ม: ระบบงานสารสนเทศสถิติ แท็ค: อายุ ตำบล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).