ไม่พบชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: eec ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: 2563

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).