พบ 7 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: สถิติประชากร แท็ค: อายุ เขตพื้นที่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).