พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: สถิติประชากร แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง โครงสร้างตาราง หมู่บ้าน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).