พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน สัญญาอนุญาต: Open Data Common ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: 2563 จังหวัด จำนวนประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).