พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ระบบงานสารสนเทศสถิติ แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง จำนวนครัวเรือน ตำบล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).