พบ 5 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน รูปแบบ: database กลุ่ม: ระบบงานสารสนเทศสถิติ แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).