พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน รูปแบบ: JSON แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง ตำบล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).