พบ 6 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติประชากร รูปแบบ: CSV แท็ค: ตำบล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).