พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน รูปแบบ: CSV JSON แท็ค: ตำบล รายเดือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).