พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV XLSX JSON แท็ค: ตำบล จำนวนประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).