พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV JSON แท็ค: อายุ รายเดือน เขตพื้นที่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).