พบ 6 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: อายุ รายเดือน เขตพื้นที่ จังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).