พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JSON XLSX แท็ค: อำเภอ ช่วงอายุ เขตพื้นที่การปกครอง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).