พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JSON แท็ค: เขตพื้นที่ จำนวนประชากร ตำบล ช่วงอายุ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).