พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน รูปแบบ: JSON แท็ค: 2563 จังหวัด ตำบล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).