พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX JSON แท็ค: อำเภอ ช่วงอายุ จำนวนประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).