พบ 4 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติประชากร รูปแบบ: XLSX แท็ค: 2563 จังหวัด หมู่บ้าน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).