พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: text แท็ค: เขตพื้นที่ จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน หมู่บ้าน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).