พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักบริหารการทะเบียน รูปแบบ: text แท็ค: เขตพื้นที่ จำนวนประชากร ตำบล 2563

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).