พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: text แท็ค: 2563 จังหวัด หมู่บ้าน ตำบล จำนวนครัวเรือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).