พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: text แท็ค: 2563 จังหวัด เขตพื้นที่การปกครอง หมู่บ้าน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).