พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: ZIP แท็ค: ตำบล

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลสถิติจำนวนประชากรรายปี 0 recent views

    ข้อมูลจำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของ เขตพื้นที่ , เขตพื้นที่การปกครอง , จังหวัด , อำเภอ , ตำบล , หมู่บ้าน, จำนวนประชากร
    สำนักบริหารการทะเบียน 5 กันยายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).