พบ 6 ชุดข้อมูล

แท็ค: อายุ รายเดือน หมู่บ้าน จำนวนประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).