พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถิติประชากร แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง จำนวนครัวเรือน เขตพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).