พบ 7 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: สถิติประชากร แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง จำนวนประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).